Al mijn hele leven ben ik met kinderen in de weer. Mijn moeder noemde me al een activiteiten-begeleidster voor mijn broertje toen ik nog klein was. 😉  Het was geen moeilijke keus om mijn beroep te kiezen: werken met kinderen.

In 1992 heb ik mijn diploma MDGO AW/RW, semiresidentieel en residentieel werk afgerond. Na een half jaar muziektherapie gestudeerd te hebben heb ik 3 jaar op een kinderdagverblijf gewerkt. Ik ben 5 jaar als activiteitenbegeleider werkzaam geweest in een verpleeghuis. Daarna heb ik 15 jaar wisselend op een dagbehandelingsgroep, crisisgroep en 24 uurs behandelgroep gewerkt met kinderen met gedragsproblemen. Tijdens deze periode is ons gezin ook crisisopvang geweest voor pleegkinderen. Het laatste jaar heb ik vrijwilligerswerk op een peuterspeelzaal gedaan, daar was ik ook invalkracht.

We zijn open !
In mei 2018 ben ik gestart als zelfstandige met professionele gastouderopvang in mijn eigen huis. Hier geniet ik ontzettend van! Na zoveel jaren met kinderen gewerkt te hebben in instellingen heb ik nu de gelegenheid om kinderen op te vangen in mijn eigen fijne ruime huis en tuin. Ik sta voor huiselijke opvang waarin het welzijn en ontwikkeling van de kinderen het belangrijkste uitgangspunt is.

Wil je meer weten over mijn visie en manier van werken?
Of wat ouders van mijn werkwijze vinden?
Hier vind je informatie over mijn beschikbaarheid, de normale dagindeling en scholing.

Gastouder Edith is . . .

  • LRKP geregistreerd, onder nummer 236713590, hierdoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Tevens kunt u hier het recentste inspectierapport van de GGD bekijken.
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 71824790.
  • In het bezit van een geldig kinder-EHBO diploma.
  • Lid van het Nysa, branche vereniging voor gastouders.
  • Gecertificeerd door Kiki om voor baby’s te mogen zorgen.
    Dit betreft de nieuwe norm die ingaat op 1 januari 2025.