Ik kies bewust voor het gastouderschap vanwege het kleinschalige karakter, omdat ik door al mijn ervaring een eigen visie heb ontwikkeld op hoe ik met kinderen om wil gaan, namelijk: Positief opvoeden. Het geven van complimenten, benoemen welk gedrag je liever ziet in plaats van alleen het niet gewenste gedrag af te keuren.

Dat gecombineerd met een vleugje humor en afleiden zorgt voor een prettige sfeer. Ook “spelend leren” vind ik belangrijk.
Dus ik bied veel activiteiten aan waarbij ik:

Vingerverven
  • Ontwikkelingsmateriaal gebruik
  • Bewegingsspelletjes en kringspelletjes doe
  • Knutsel met de kinderen
  • Werk met sensomotorisch materiaal (zand, klei, vingerverf, brooddeeg, etc.).

Voor de allerkleinsten vind ik het belangrijk dat ze in alle rust kunnen groeien in een liefdevolle, veilige en gestructureerde omgeving, die aansluit bij het ritme van thuis. Een baby krijgt bij mij altijd de fles op schoot. Ook de allerkleinsten worden uitgedaagd in hun ontwikkeling, in plaats van alleen in een box of wipstoel te liggen. Dat doe ik door:

  • De baby te betrekken bij (het klaar maken van) de maaltijden.
  • Ze zelf te laten eten zodra dat kan, zodat ze hun oog-mond coördinatie kunnen oefenen.
  • Met ze te kletsen en te benoemen wat ik doe.
  • “Op schootspelletjes” te doen.
  • Te knuffelen met de baby en samen te zingen.
  • De zintuigen uit te dagen door verschillende speelmaterialen aan te bieden.

Daarnaast is elk kind en zijn/haar ouders uniek en dat vergt invoelend vermogen van mij als medeopvoeder. Dat maakt het werken met kinderen zo leuk en interessant.

Ik bied een liefdevolle, duidelijke en stimulerende omgeving aan kinderen, waarin zij zichzelf kunnen zijn én waarbij u een goed gevoel heeft als u andere bezigheden heeft. Ik vind het daarom erg belangrijk om samen met u te kijken hoe we de verzorging en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen.

Edith’s speelhoek heeft een uitgebreid pedagogisch plan. 
Bij de kennismaking kan ik daar alles over vertellen en krijgt u hem mee naar huis.