Mijn kennis vergroten en mezelf persoonlijk ontwikkelen vind ik leuk maar ook belangrijk.
Ik werk met mensen, uw kinderen en u als ouders / verzorgers die hun kostbaarste bezit in goed vertrouwen bij mij brengen. Daarom kies ik er voor om, naast de verplichte kinder-EHBO herhaling, mijzelf ook regelmatig op andere manieren bij te scholen. Dat kunnen trainingen zijn, webinars, symposia, workshops of intervisie momenten. Ook zijn deze momenten een uitgelezen kans voor mij om collega’s informeel te spreken, ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

Hieronder volgt een opsomming van mijn bijscholings-activiteiten:

Daarnaast volg ik regelmatig intervisie-bijeenkomsten. Dat zijn begeleide gesprekken met en tussen gastouder-collegae. Onderwerp van gesprek zijn onze werkzaamheden en de ervaringen, door ons zelf ingebracht, met als doel om onze deskundigheid te vergroten, waardoor de kwaliteit van ons mooie werk verbetert.

Lotino

Mijn ontwikkeling is niet alleen belangrijk om zo goed mogelijk voor uw kind te kunnen zorgen, ik vind het ook belangrijk dat de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden op een speelse wijze gestimuleerd worden. Dat doe ik door middel van ongeplande en geplande activiteiten aan te bieden, in of om het vrije spelen heen. Dit gebeurt zowel bij het binnen als bij het buiten spelen.
Geplande momenten zijn echte aparte activiteiten zoals muziek maken, creatief, kringspelletjes etc. Ongeplande activiteiten zijn momenten waarop iets zich afspeelt in de groep of op individueel niveau en ik daarbij aansluit. Dit doe ik dan niet alleen voor de gezelligheid, maar ook met als doel het creëren van veiligheid/hechting door mijn betrokkenheid te tonen en om de kinderen te “stretchen”. Met dat laatste bedoel ik dat ik ze net iets verder uitdaag dan waar het kind uit zichzelf mee bezig is. Ik vind het belangrijk dat ze dat niet door hebben en niet het gevoel krijgen overvraagd te worden, maar dat ze extra ervaringen op doen en dus kansen aangeboden krijgen om nieuwe dingen leren.

Als de groepssamenstelling daar geschikt voor is werk ik ook met thema’s. De jaargetijden, de nationale feesten moeder- en vaderdag komen daarin natuurlijk aan bod. Soms sluit ik aan bij wat op dat moment de interesse heeft van kinderen maar ik bied ook andere thema’s aan bijvoorbeeld van “rups tot vlinder” tot en met de activiteiten rondom de jaarlijkse Kinderboeken-week.